جشنواره نوروزی جیک جیک

 

جشنواره نوروزی جیک جیک

جشنواره نوروزی جیک جیک

جشنواره نوروزی جیک جیک

نوروز یعنی روز نو – یعنی امید نو در روزهایی که نگرانی جای شادی و ترس جای امید را در دلهایمان گرفته است. امسال بیش تر از هر سال دلهایمان به نوروز نیاز دارد ، به حاجی فیروز و تخم مرغ های رنگ شده و هفت سین و ماهی قرمزش ، به شادی نو شدن روزگار و روزهایمان . زمستان های سرد و سختی های بی شماری در پس سالهای دور آمده و رفته اند و همه این سردی ها و سختی ها در برابر گرمای امید بخش نوروز رنگ باخته و با شادی این عید  عشق ، امید و لبخند بر لبان انسان ها نشسته است.

جشنواره نوروزی جیک جیک
جشنواره نوروزی جیک جیک

تخفیف نوروزی جیک جیک

برآنیم در روزهای سرد و سخت در کنار هم و دست در دست هم گذر کنیم از یخبندان یاس و ناامیدی و برسیم به بذر جاودان شادی و امید و آرزو. جیک جیک امسال هم افتخار در کنار شما بودن را دارد و برای قدردانی از همراهی شما دوستان عزیز، جشنواره فروش نوروزی خود را به مدت ۱۰ روز و از تاریخ ۹۸/۱۲/۱۷ تا ۹۸/۱۲/۲۷ با پیشنهادات جذاب و تخفیفات واقعی برگزار می کند.آرزوی قلبی تمام مجموعه جیک جیک شادی و لبخندی ماندگار بر لبهای تمام پدرها ، مادر ها و کودکان سرزمین پرغرور و زیبایمان ایران است

#شادی حق همه کودکان است  

جشنواره نوروزی جیک جیک