مزایده انفجاری جیک جیک

مزایده انفجاری جیک جیک

دوستان عزیز

جیک جیک از امروز یک طرح فروش جذاب برای شما در نظر گرفته با عنوان مزایده انفجاری !

در این طرح به صورت روزانه یک محصول با قیمت تمام شده به عنوان قیمت پایه در سایت قرار می گیرد و از لحظه قرار گرفتن محصول; شما تا دو روز فرصت دارید با مراجعه به صفحه مزایده محصول در سایت در بخش فرم ثبت قیمت پیشنهادی خود را جهت خرید این محصول ارائه دهید. در پایان دو روز کسی که بالاترین پیشنهاد را ارائه کرده برنده مزایده است و می تواند با پرداخت مبلغ محصول را خریداری کند.

مزایده-محصول” صفحه ثبت قیمت پیشنهادی شما . کلیک کنید !
قوانین مزایده:

۱- جهت شرکت در مزایده قیمت پیشنهادی همراه با نام – ایمیل و شماره همراه خود را در کنار مبلغ پیشنهادی وارد نمایید (پیشنهادات فاقد نام و شماره موبایل در مزایده شرکت داده نمی شوند)

۲- قیمت های پیشنهادی تا لحظه اعلام برنده مزایده مخفی می باشد.

۳- اگر فردی در مزایده شرکت کند و قیمت مد نظر خود را اعلام کند اما در صورت برنده شدن از اقدام برای خرید صرفنظر کند از شرکت در مزایده های بعدی محروم می شود.

۴- اگر فرد اول انصراف دهد فرد دوم برنده مزایده است و اگر فرد دوم هم اعلام انصراف کند مزایده به نفر بعدی منتقل می شود.